İBRAHİM ASALIOĞLU ANKARA

Türkiye’de kara para aklamayı kolaylaştıracağı için tartışma konusu olan ‘varlık barışı’ tasarısı geri çekildi. Fakat AKP tasarıyı meclisten geçirmekte kararlı. Maliye Bakanı Naci Ağbal düzenlemeyi tekrar gündeme geri getirmek üzere çektiklerini ifade etti.

‘Kara para aklama’ olarak nitelenen varlık barışına ilişkin madde gelen tepkiler üzerine AKP tarafından geri çekildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, düzenlemenin Türkiye’yi kara para cenneti haline getireceği iddialarının doğru olmadığını savunduğu ve düzenlemeyi bir daha getirmemek üzere geri çekmek şeklinde bir düşünceleri olmadığını ifade etti. Bakanın açıklamalarına tepki gösteren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, “ Faili meçhul paraların aklanmasına yönelik geçici 2’nci maddenin tekrar, müstakilen getirileceğini ve bunun inatla çıkartılacağını ifade etmesi doğru bir yaklaşım değildir.” dedi.

Öte yandan kara para maddesinin çıkarılmasından sonra Yatırım Ortamının İyileştirilmesi’ne yönelik 77 maddelik kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Bir hafta daha sürmesi öngörülen tasarı, muhalefetin de desteğiyle bir gecede Meclis’ten geçti. Maliye Bakanı Ağbal ise, geri çekilen maddeyi ayrı bir kanun alarak yeniden Meclis’e getireceklerini, gelecek hafta tekrar bu maddenin Meclis’te görüşüleceğini açıkladı.

Karşılıksız çeke önce para sonra hapis cezası

Öte yandan Genel Kurul’da kabul edilen yasaya göre karşılıksız çek veren kişi, her bir çek için bin 500 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Para cezasının ödenmemesi halinde, doğrudan hapis cezası verilebilecek. Çek hesabı açtırmak isteyenler bankaya adli sicil kaydı da verecek. Bankalar, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin ya da şirket yetkililerinin çek hesabı açma yasağının bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak. Bankalar, 31 Aralık 2016 tarihinden sonra karekodsuz çek yaprağı veremeyecek.

İflas ertelemede yeni düzen

İflasın ertelenmesi talebinde bulunulması üzerine mahkeme, yönetim organının yerine geçmesi, yönetim organı kararları ve işlemlerini onaylaması ayrıca envanter işlemlerini başlatarak kontrolü altında yürütmesi için mesleki ve teknik yeterliliğe sahip yeterli sayıda kayyım atayacak.

Mahkeme, şirketin veya kooperatifin mal varlığının korunması ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan tedbirleri alacak; şirket ya da kooperatif aleyhine takip yapılmasını yasaklayabilecek, daha önce başlatılan takipleri durdurabilecek. Bir kişi aynı anda en fazla 3 dosyada kayyım olarak atanabilecek.

İflasın erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamayacak ve daha önce başlayan takipler duracak, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak. Erteleme süresi azami bir yıl olacak. Bu süre mahkemece uygun görülmesi halinde bir yıl daha uzatılabilecek.

Tasarıya göre ayrıca, öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak, okula veya öğrenci yurduna girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname ve kefaletname işlemleri harçlardan istisna olacak. Tahkim davalarında nispi karar ve ilam harcı alınmayacak. Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalardan bina inşaat harcı, yapı ve tesislerden belediyelerce alınması gereken harçlar alınmayacak.

 

Paylaş

Yorum yok

Bir cevap bırak