Süleyman Sargın

Hayat uzun bir yol; menzili çok, geçidi yok ve derin sular var. Bu yolda engellere takılmadan, meşakkatlerden şikâyet etmeden azimle, kararlılıkla ve inançla yürümek gerekiyor. Varlık da yokluk da, genişlik de darlık da hep O’nun (cc) takdiri. Kahrı, lütfu bir bilmek mü’mince duruşun ifadesi. Allah Resûlü ne hoş buyururlar, “Mü’minin durumu şâyân-ı takdirdir. Çünkü başına ne gelirse gelsin, hepsi onun lehine hayırdır. Ve bu mazhariyet sadece mümine hastır. Zahiren kötü olan bir şey başına geldiği zaman sabreder; bu onun için hayır olur. Medâr-u sürûr bir hadiseyle karşılaştığında da şükreder; bu da onun için hayır olur.”
Bu yolda düşmemek, sürçmemek için azamî dikkat şart. Günahların kol gezdiği, türlü levsiyatın hayatın hâkim rengi haline geldiği, insi ve cinni şeytanların akla hayale gelmeyen tuzaklarla müminlerin aleyhine çalıştığı günümüzde, her zamankinden daha çok istiğfara, duaya ve muhasebeye ihtiyacımız var. Bunun için de “sohbet-i cânan” en önemli beslenme kaynağımız olmalıdır. Her fırsatta konuyu Allah’a, Resûlullah’a, ahirete ve meâliye getirmek, mâlayani ve fuzuli işlerle meşguliyetten kaçınmak, şeytana girebileceği menfezler bırakmamak gerekiyor. Yayıncılara da bu anlamda önemli görevler düşüyor.
Veysel Ayhan Bey’in ilk gün ifade ettiği gibi, bir avuç fedakâr ve hasbî gazetecinin gayreti ve Allah’ın inayetiyle vücud bulan Yeni Hayat Gazetesi, bu boşluğu dolduracak önemli vesilelerden biri. İnşaallah bendeniz de, Cuma günleri bu sayfayla ve Pazar günleri de bir köşe yazısıyla bu örfaneden istifade etmeye çalışacağım. Becerebilir miyim bilmiyorum ama inşaallah onları hüsnüzanlarında yanıltmam. Tenkit ve tavsiyeleriniz her zaman başımızın üstünde olacak. Duanızda unutulmamak istirhamıyla…

Paylaş

Yorum yok

Bir cevap bırak